Archivos

Categorías

 • No hay categorías

PEP MARTÍNEZ

estudi d´arquitectura

Despatx d’arquitectura i urbanisme

 

 

ESTUDI

PM Arquitectura és un despatx d’arquitectura i urbanisme format per un equip multidisciplinar; des de 1995 centrat en el desenvolupament integral de projectes d’arquitectura, urbanisme i interiorisme.

 

 

L’EQUIP HUMÀ

Liderat per l’arquitecte Pep Martínez, l’equip humà de PM Arquitectura ha anat creixent de forma proporcional a l’activitat desenvolupada, integrant progressivament diferents perfils professionals segons les demandes dels nostres clients: disseny i construcció ecoeficients, criteris mediambientals, especialització en tramitacions administratives, etc.

 

 

L’ ESTUDI

 PM Arquitectura és un despatx d’arquitectura i urbanisme format per un equip multidisciplinar; des de 1995 centrat en el desenvolupament integral de projectes d’arquitectura, urbanisme i interiorisme.

PM Arquitectura ofereix serveis específics i col·labora amb promotores i constructores per a tasques de consultoria externa, amb altres estudis d’arquitectura en qualitat d’especialistes locals, amb bufets d’advocats per a la gestió i planejament urbanístic, etc

L’estudi posa a la disposició dels seus clients l’experiència adquirida durant més de 15 anys de treball en el camp de l’arquitectura i de la gestió a més d’un coneixement profund de la realitat local, tant administrativa com empresarial, fet que es converteix en un factor clau per resoldre i/o evitar incidències de tot tipus. Oferim als nostres clients la possibilitat de poder comptar amb una empresa que gestioni cada projecte d’una forma integral.

 

L’EQUIP HUMÀ

Liderat per l’arquitecte Pep Martínez, l’equip humà de PM Arquitectura ha anat creixent de forma proporcional a l’activitat desenvolupada, integrant progressivament diferents perfils professionals segons les demandes dels nostres clients: disseny i construcció ecoeficients, criteris mediambientals, especialització en tramitacions administratives, etc.

PM Arquitectura és un conjunt de diverses persones que funciona en règim col·laboratiu. Sota la direcció de Pep Martínez, un equip específic per a cada projecte estableix una conversa permanent amb el client per tal d’oferir un excel·lent nivell de servei en base als valors que ens identifiquen.

A més PM Arquitectura manté una estructura oberta en continu creixement de consultors i  col·laboradors externs que inclou tots els camps del coneixement tècnic aplicat així com l’enginyeria ambiental, paisatgisme i recursos culturals i teòrics. Una filosofia de treball  que permet integrar professionals especialitzats d’acord amb les necessitats particulars de cada projecte.

El resultat és un treball que transmet essencialitat, que conté la complexitat i la densitat d’una obra resolta fins a l’últim detall, amb la finalitat de crear un espai on es desitgi viure.

 

(CV BREU. Enllaç per sortir sobreimprès sobre la foto de Pep Martínez, sobre franja semitransparent)

 

PEP MARTÍNEZ LLABRÉS:

Responsable de l’estudi

 

 • Llicenciat en arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya (ETSAB).
 • Des dels inicis va compaginar la feina al seu estudi professional amb el treball a diferents administracions públiques, i va aconseguir un ampli coneixement administratiu de processos i tràmits: Ajuntament de Barcelona, Conselleria d’Economia i Hisenda del Govern Balear, Ajuntament de Maria de la Salut, Ajuntament de Búger, etc.
 • Professionalment destaca pels seus projectes innovadors on es fusionen disseny, ecoeficiència i racionalització dels recursos.

1.2. FILOSOFIA DE TREBALL

 PM Arquitectura basa el seu sistema de treball en l’estudi profund de les necessitats del client: es plantegen els problemes extensament, s’analitzen totes les vies de resolució, es calculen i planifiquen els recursos necessaris…

La clau del nostre treball es troba a mantenir el fil conductor de la idea al llarg de tot el procés: el projecte es desenvolupa partint del concepte general fins a completar l’últim detall que exigirà la seva materialització.

Fonaments:

 • Qualitat en la recerca de l’equilibri entre disseny, funcionalitat i rendibilitat.
 • Flexibilitat per adaptar els projectes a les preferències personals dels nostres clients.
 • Transparència en el desenvolupament dels treballs i de les possibles incidències.
 • Compliment dels terminis i pressuposts prevists en la realització dels treballs contractats.
 • Atenció personalitzada mitjançant una comunicació contínua entre el client i l’empresa.
 • Estrictes en el compliment de la normativa aplicable a cada un dels projectes.
 • Formació contínua per poder aconseguir solucions innovadores i projectes més eficients i econòmics.
 • Treball en equip, unió de talents i d’esforços per aconseguir els nostres objectius comuns.

 

(VALORS: enllaç amb el què s’obre franja semitransparent sobre la foto)

 

VALORS:

creativitat

innovació

compromís

puntualitat

experiència

SERVEIS

ARQUITECTURA I URBANISME

 

 • Projectes d’arquitectura
 • Assessorament integral del procés d’edificació
 • Planejament urbanístic
 • Assessorament i estudis de viabilitat urbanística
 • Paisatgisme

 

OBRA I CONSTRUCCIÓ

 

 • Direcció d’obra
 • Projectes de reforma
 • Càlcul d’estructures
 • Rehabilitació
 • Project management
 • Peritatges tècnics
 • Informes estructurals
 • Estudi, programació i seguiment del control de qualitat de l’obra.
 • Estudi de Seguretat i Salut i Coordinació de Seguretat i salut de l’obra.

 

GESTIÓ I TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA

 

 • Gestió de llicències d’obra
 • Inspeccions tècniques d’edificis (ITE)
 • Llicències d’activitat
 • Tassacions i valoracions econòmiques
 • Estats d’amidaments
 • Aixecament de plànols
 • Cèdules d’habitabilitat
 • Legalitzacions

 

INFORMES PERICIALS:

 • Informes pericials sobre patologies a edificacions
 • Informes econòmics de l’estat de les obres
 • Informes de responsabilitat civil.
 • Informes urbanístics.

 

ÀREA MEDIAMBIENTAL

 • Rehabilitació energètica / ecològica
 • Construcció sostenible
 • Avaluacions d’Impacte Ambiental
 • Estudis d’Integració Paisatgística
 • Plans de Vigilància Ambiental
 • Gestió de llicències i comunicacions ambientals

 

 

.