Archivos

Categorías

 • No hay categorías

ARQUITECTURA I URBANISME

 • Projectes d’arquitectura
 • Assessorament integral del procés d’edificació
 • Planejament urbanístic
 • Assessorament i estudis de viabilitat urbanística
 • Paisatgisme

 

OBRA I CONSTRUCCIÓ

 • Direcció d’obra
 • Projectes de reforma
 • Càlcul d’estructures
 • Rehabilitació
 • Project management
 • Peritatges tècnics
 • Informes estructurals
 • Estudi, programació i seguiment del control de qualitat de l’obra.
 • Estudi de Seguretat i Salut i Coordinació de Seguretat i salut de l’obra.